Zasady zabezpieczenia ppoż w zakładzie pracy

Posted on 11/07/2018 3:52pm

Wielokrotnie dowiadujemy się o rozmaitych pożarach budynków, w tym domów czy mieszkań. Najgorsze jest to, iż w pożarach tych czasami giną ludzie. Jednak prawdą jest, że niektórych z nich można bez wątpienia uniknąć. Należy zatem dowiedzieć się, w jaki sposób zapobiegać różnorakim wypadkom spowodowanych ogniem.

gaśnica
Author: Tonnerre Lombard
Source: http://www.flickr.com
Można się wówczas spodziewać prędkiej kontroli. Kto może dokonać podobnych czynności? A więc jeżeli chodzi o PPOŻ Warszawa, inspekcji takich może dokonać wyłącznie upoważniony przez komendanta PSP w Stolicy strażak lub inna desygnowana przez komendanta osoba. Niezależnie od tego czy będzie to inspekcja ppoż w Warszawie lub jakimś innym mieście, inspektor musi zawiadomić właściciela firmy sprawdzanej o planowanych czynnościach na siedem dni przed wykonaniem działań kontrolnych (w rzadkich sytuacjach na trzy dni przed kontrolą).

Powinniśmy pamiętać, iż zarówno w mieszkaniu, a także w biurze albo przestrzeniach publicznych, w niezwykle prosty sposób możemy codziennie zapobiegać pożarom. W głównej mierze nie należy wrzucać niedopałków od razu do kosza na śmieci. Jeśli palimy papierosy w środku pomieszczeń, musimy wyrzucać wszelkie niedopałki, popiół oraz spalone zapałki. Nigdy nie możemy pozostawiać ich w zasięgu ręki dzieci.

Takie same zasady panują w każdym domu. Jeśli palimy papierosy, nigdy nie powinniśmy palić w łóżku. Wszelkie zapałki czy zapalniczki musimy trzymać daleko od dzieci. Nie powinniśmy trzymać w obiektach mieszkalnych łatwopalnych śmieci, jak również stosować łatwopalnych preparatów do usuwania plam.Inspektor sprawdzi szerokość a także sposób oznakowania korytarzy ewakuacyjnych, zobaczy czy drzwi ewakuacyjne są nie są zagrodzone, przeprowadzi kontrolę gaśnic pod względem formalno-prawnym. Z pewnością będziemy poproszeni o okazanie dokumentu zwanego instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Kontroler sprawdzi prawidłowość tego dokumentu, jego zgodność ze stanem rzeczywistym (na dokument ten składają się między innymi szkice sytuacyjne). Przygotowaniem wspomnianej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego trudnią się specjalistyczne jednostki . By przygotować ten dokument trzeba wybranej firmie dostarczyć stosownych danych, takich jak specyfikacja stanu technicznego budynku, czy też informacje na temat prowadzonej aktywności oraz o potencjalnych strefach zagrożenia wybuchem. Równie ważne powinny być szkolenia PPOŻ Warszawa.

We wszelkich obiektach, gdzie niebezpieczeństwo wystąpienia ognia jest największe, powinny być składowane koce przeciwpożarowe lub też gaśnice. W obiektach, w jakich każdego dnia znajduje się bardzo dużo ludzi, niezbędnie powinny być zamontowane urządzenia do wykrywania dymu.

Tags: dzieci, drzwi, zapałki, dokumentacja, gaśnica