Zarządzanie projektami to multum odpowiedzialności, ale i satysfakcjonujące cele do osiągnięcia. czym powinien się odznaczać kierownik projektu?

Posted on 06/11/2018 10:15am

Jaki byłby dzisiejszy świat bez właściwej kadry menedżerskiej? Faktycznie mniej uporządkowany i wypełniony skromniejszą dawką ambicji. Tak się składa, iż praca menadżerska pociąga za sobą wielką odpowiedzialność, przez co stawka rośnie bardzo prędko. Często więc jedynie najlepsi i najmocniejsi psychicznie wytrzymują to charakterystyczne tempo. Zwłaszcza jest to zauważalne, kiedy pomyślimy o zarządzaniu projektami.


ludzie na spotkaniu biznesowym
Każdy, kto się tym zajmuje zdaje sobie sprawę, jak konieczny jest samodoskonalenie i rozwój. Dlatego także szkolenia zarządzanie projektami cieszą się sporym zainteresowaniem. Zjeżdżają się na nie szczególnie ludzie już z bogatym doświadczeniem, którzy pragną być jeszcze lepsi.

Zarządzanie projektami to dziedzina, której priorytetem jest najbardziej skuteczne osiąganie celów projektów. Nie byłoby to jednocześnie tak skuteczne, gdyby nie jednoczesna neutralizacja wpływu ryzyka i przeróżnych ograniczeń. Zarządzanie projektami to również kreowanie solidnej motywacji zespołu projektowego i najlepszą komunikację pomiędzy beneficjentami projektu . Bardzo istotne jest, by mieć odpowiednią wiedzę – najważniejsza z nich to wiedza praktyczna o tym, jak eliminować ryzyko porażki, i to od początku do końca całego cyklu życia projektu.

Tego typu ryzyko może się pojawić w każdym projekcie, gdy pojawia się niemożliwość eliminowania niepewności, która jest związana z przyszłymi zdarzeniami. Występują one na każdym etapie projektu, a w największej ilości przypadków wynikają z dynamiki komunikacji pomiędzy uczestnikami, różnorodne wydajności zespołów projektowych, pozostałych wytycznych otoczenia zewnętrznego i nieprawidłowego planowania. W tego typu dziedzinie bardzo istotny jest właściwy zakres uprawnień. Liczą się również odpowiedzialność i właściwe kompetencje. Kierownik projektu powinien odznaczać się takimi cechami, gdyż uczestniczy on bezpośrednio w cyklu zarządzanie projektem, czyli panuje nad koordynacją zadań projektu, powinien umieć utrzymać motywację całego zespołu projektowego, co przyczynia się mocniej do realizacji zdefiniowanych celów.


Musi również potrafić właściwie zareagować na pojawiające się na stałe problemy. Bardzo ważnym zadaniem kierownika projektu jest też prawidłowa komunikacja ze sponsorem projektu oraz uczestnikami projektu. Jest to pomocne w jasnym sprecyzowaniu konkretnych zmian, a również pozwala w zdefiniowaniu pojawiających się zagrożeń.

Tags: Zarządzanie, kierownik, kompetencje, praca menadżerska