konsultacje

Instruktaże z BHP - kluczowe informacje

Posted on 08/11/2018 7:21am
kask
Author: http://www.sxc.hu
Source: http://www.sxc.hu
Przeprowadzenie instruktażu BHP przez pracodawcę to jego zadanie nie wyłącznie przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez pracobiorcę. Jest ono ważne tylko przez pewien czas. Podstawę ustawową omawianego obowiązku pracodawcy stanowią przepisy zarządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 roku. Na ich gruncie winien on umożliwić pracobiorcom odbycie szkolenia tyczącego się BHP. Dotyczy to wszelkich pracobiorców zatrudnionych na posadach robotniczych, administracyjno-biurowych i tak zwanej kadry kierowniczej - niezależnie od wykonywanych przez nich działań.
Read more >>