Instruktaże z BHP - kluczowe informacje

Posted on 08/11/2018 7:21am

Przeprowadzenie instruktażu BHP przez pracodawcę to jego zadanie nie tylko przed rozpoczęciem świadczenia pracy przez pracobiorcę. Jest ono bowiem ważne jedynie przez pewien okres. Podstawę prawną omawianego obowiązku pracodawcy stanowią przepisy zarządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Na ich gruncie musi on zapewnić pracobiorcom odbycie szkolenia tyczącego się bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych oraz tak zwanej kadry kierowniczej - niezależnie od wykonywanych przez nich czynności.

specjalne przeszkolenie
Author: OknoPlus
Source: OknoPlus
Czym jest szkolenie BHP? Istnieją rozmaite rodzaje instruktaży BHP. Są to: szkolenie wstępne ogólne, instruktaż stanowiskowy, szkolenie okresowe. Treść instruktaży różni się zależnie od stanowiska pracobiorców, z tej przyczyny instruktaże stanowiskowe jak też instruktaże okresowe przeprowadzane są oddzielnie dla różnych grup pracobiorców i w innych terminach od momentu zatrudnienia. W czasie odbywania instruktażu ogólnego obecni mogą być jednakże pracownicy przynależny do różnych grup stanowisk.Aranżowane co jakiś okres szkolenia BHP w Łodzi mają za zadanie zaznajomić pracobiorców z nowymi informacjami dotyczącymi BHP, jak również przypomnienie im najważniejszych kwestii. Wymagane jest ich odbycie przez: jednostki będące chlebodawcami oraz inne jednostki kierujące pracownikami (zobacz jak być lubianym), w szczególności kierowników oraz mistrzów, pracobiorców zaangażowanych na posadach robotniczych, pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn jak też innych narzędzi technicznych, organizatorów produkcji, pracobiorców administracyjno-biurowych oraz dalszych nie wyszczególnionych w pozostałych punktach, których zakres pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne.

na szkoleniu BHP
Author: Campus Party Brasil
Source: http://www.flickr.com
Czas pierwszego instruktażu okresowego jednostek przynależących do kadry kierowniczej realizowane jest w czasie pół roku od zaczęcia przez nich pracy na konkretnym stanowisku. W przypadku jednostek zaangażowanych na posadach robotniczych, inżynieryjno-technicznych jak też dla pracobiorców administracyjno-biurowych pierwszy kurs (korepetycje z angielskiego) okresowy realizowany jest w przeciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Określenia częstotliwości i czasu trwania następnych szkoleń okresowych dokonuje pracodawca po konsultacji z pracownikami bądź ich przedstawicielami.

Tags: PRacownik, termin, konsultacje, instruktaż