Kim jest aktuariusz i w jaki sposób nim zostać?

Posted on 05/06/2019 7:10am

Aktuariusz jest ekspertem w dziedzinie matematyki finansowej oraz ubezpieczeń. Główną instytucją, w której może świadczyć swoje usługi, jest zakład ubezpieczeń. Mogą to być także firmy parające się reasekuracją lub innymi tematami funduszy. Co zalicza się do jego zadań?


konferencja finansowa
Author: CeBIT Australia
Source: http://www.flickr.com
Rolą aktuariusza jest przede wszystkim wycena ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych lub pomoc w otrzymaniu odpowiednich rezerw ubezpieczeniowych. Musi orientować się w jaki sposób kalkulować ryzyko kredytowe czy operacyjne, jak również opracowywać roczne raporty i nadzorować aktualne aktywa. Zajmuje się również taryfikowaniem składek albo kierowaniem systemami ubezpieczeniowo-emerytalnymi. Aktuariusze są niezrównanie istotnymi pracownikami zakładów ubezpieczeń, gdyż często uczestniczą w podejmowaniu zasadniczych decyzji. Zawód przez nich pełniony jest zawodem publicznym, co oznacza, że osoby znajdujące się na tym stanowisku odpowiadają zarówno przed swoim pracodawcą, jak też przed instytucjami nadzoru.

Rolą aktuariuszy jest także wyznaczanie rezerw na świadczenia pracownika, tak zwany ksr 6 (rozwinięcie zagadnienia), aby zorientować się, jaką wysokość mogą mieć nagrody czy jubileusze. Dzięki temu można będzie we właściwy sposób uszykować dla pracownika świadczenia, które nie wchodzą w skład jego honorarium. Co więcej ustalenie rezerw pozwala w bardziej skrupulatny sposób sprecyzować wartość całej firmy, co jest niezwykle ważne dla jego funkcjonowania oraz kolejnych decyzji związanych na przykład z zamierzonymi inwestycjami.


obliczenia finansowe
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Jeśli chcesz być aktuariuszem, powinieneś zdobyć wyższe wykształcenie na uniwersytecie proponującym odpowiednie kierunki studiów, jak również poświadczenie niekaralności i dokumenty o ukończonym stażu. Co więcej trzeba zaliczyć egzamin aktuarialny, jaki organizowany jest co 2 lata i koncentruje się na takich zagadnieniach jak matematyka pieniężna, prawdopodobieństwo, statystyka lub ubezpieczenia. Nie obejdzie się bez gorliwej nauki, dlatego dobrze jest już od początku studiów przykładać się do zajęć i dokładnie przyswajać sobie materiał, by później nie mieć trudności ze zdobyciem pracy w tym zawodzie. Szczególnie, że jest to bardzo atrakcyjne finansowo stanowisko, jakie już na starcie gwarantuje wysoką pensję, pozwalającą na prowadzenie życia na faktycznie dobrym poziomie.

Tags: dokumenty, firmy, ubezpieczenia, Ryzyko, raporty, matematyka