Jak płacić podatek od wynajmu mieszkania? Przepisy dotyczące opodatkowania zysków z wynajmu

Posted on 13/04/2019 8:48am

Właściciele wynajmujący mieszkanie muszą rozliczać się z osiągniętego dochodu w urzędzie skarbowym, ponieważ pokwitowana umowa najmu lokalu mieszkalnego powoduje, że wynajmujący mieszkanie, dom lub garaż uzyskuje zarobek w postaci otrzymywanego czynszu. Nieprzyjemnych kwestii podatkowych związanych z kwestią podnajmowania jest wiele m.in. umowa najmu, podatek. Najważniejszy jest tym samym wybór formy rozliczania się z urzędem skarbowym.

Umowa wynajmu
Author: Startup Registry
Source: http://www.flickr.com
Osoby wynajmujące nieruchomości mają kilka możliwości. Jednym ze sposobów opodatkowania jest podatek dochody pod postacią ryczałtu ze stawką 8,5 proc. Jednolitą stawkę tego podatku od umowy najmu wniesiono na początku 2010 roku. Stawka procentowa ryczałtu odnosi się do zarówno najmu okazjonalnego, jak i pozostałych umów najmu własności prywatnej, które nie funkcjonują w ramach prowadzonej DG. Podatek od najmu można też rozliczać w formie ogólnej, czyli z uwzględnieniem skali podatkowej 18 proc. lub 32 proc. przychodu. Dodajemy wówczas dochody z najmu do zysków odnotowanych z innych źródeł, czyli nie rozliczamy ich oddzielnie. Taka forma opodatkowania może być rentowna dla osób, które wyłożyły niebotyczne pieniądze na zakup, przywracanie funkcjonalności i naprawy lokali pod wynajem, ponieważ wszystkie poniesione w tym celu wydatki mamy możliwość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i obniżyć nasz roczny dochód, a w związku z tym – zapłacić mniejszy podatek - .

Kwestię wyboru najbardziej opłacalnej dla wynajmującego formy opodatkowania trzeba przedstawić naczelnikowi organu skarbowego adekwatnego do miejsca zamieszkania. Jeśli mamy potrzebę rozliczać się w sposób zryczałtowany mamu obowiązek zrobić to nie później niż do 20 stycznia (lub do 20 dnia miesiąca , który następuje po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy uzyskiwać przychód z wynajmu). Jeśli termin ten wypada w święta, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień uważa się następny dzień. W celu wybrania opodatkowania wystarczy wysłać pisemne oświadczenie do odpowiedniej placówki US.

Nie ma sformalizowanego wzoru takiej deklaracji. W przypadku, jeżeli nie dokonamy takiego wyboru lub spóźnimy się z przedstawieniem pisemnego oświadczenia będzie skutkowało to utracenie prawa wyboru i konieczność rozliczania się według skali. Na ryczałt będzie można przejść dopiero w przyszłym roku.

Tags: pieniądze, dochód, ryczałt, lokal mieszkalny, skarbowej