Czy korzystanie z instruktażu ppoż i usług bhp są potrzebne w prowadzeniu współczesnego przedsiębiorstwa

Posted on 07/11/2018 7:43am

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właścicielom, zarządcom albo użytkownikom budynku, w zależności od tego kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustawy ochrony przeciwpożarowej stawiany jest warunek zaznajomienia pracobiorców z ustawami przeciwpożarowymi oraz ustalenia sposobu działania na zdarzenie ognia, tragedii naturalnej ewentualnie odmiennego terenowego zagrożenia.
Gaśnica w budynku
Author: Michael Coghlan
Source: http://www.flickr.com
Dodatkowo o szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mowa jest w ustawie ministra gospodarki i pracy. Często jednostki robiące kursy ppoż i usługi bhp prowadzone są przez zawodowych strażaków co sprawia jeniezwykle intrygującymi (sprawdź całą ofertę szkoleniową: ). Kursy odbywają się na sprzęcie bezpiecznym z zastosowaniem naturalnego płomienia, pokazując ataki oraz płomień oleju kuchennego. W trakcie ćwiczeń istnieje okazja przejścia przez namiot symulujący zadymione pomieszczenie, gasić pożar płynów, gazów, jak i szczegółów oprzyrządowaniai naszego biura czy domu.Uczestnicy treningów zdobywają wiedzę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, mają możliwość dostrzeżenia w jaki sposób rozwija się ogień, poczuć ciepło pożaru, wyszkolić się gasić, zestawiaćodpowiednie gaśnice, prowadzić efektywnie ewakuację. Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia nowo zaangażowanemu pracownikowi szkolenia ogólnego z bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie usługi bhp (np. świadczą różnorakiego rodzaju przedsiębiorstwa. Firmy te zapoznają pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, także przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w tym zakładzie pracy a także zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Poza tym powinien być przeprowadzony instruktaż stanowiskowy. Jest to szkolenie konieczne dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla zaangażowanych przenoszonych na te stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o czynniku szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz innych lub zmienianych narzędzi, maszyn i inn szkolenia (hiperłącze) dzeń (znajdź tutaj).

Tags: gaśnice, kursy, zagrożenia